Skip to content

Rekrytering

En fördomsfri rekryteringsprocess som är lika för alla, där kandidater matchas baserat på kompetens och erfarenhet

Vi är med hela vägen från kravprofil till onboarding

Rätt matchning skapar förändring. 

Varje rekrytering är unik och kräver unika kompetenser och matchningar. Att jobba med hållbara, långsiktiga rekryteringar är vår specialitet. Vi jobbar innovativt med kompetensbaserade rekryteringar som skapar framgång och förändring både för ert företag och för den ni väljer att anställa.

Vi väljer våra kandidater utifrån en tydlig och strukturerad metodik där våra kvalitativa rekryteringsprocesser gör att vi kan matcha rätt personlighet till rätt plats. Med över 10 års erfarenhet inom rekrytering kan vi stolt säga att vår specialitet är att hitta kandidaternas drivkraft och matcha dem mot ert behov.

quote-icon

Vi är väldigt nöjda med Motivista och deras hjälp med att hitta nya kandidater till vårt team. Professionella, seriösa och fint bemötande. Vi fick genomgående information under hela rekryteringsprocessen som ledde till 2 nya medarbetare till vår verksamhet.

Patricio Holm Jalvander
Verksamhetschef BC Brandtätning

Vår rekryteringsprocess, steg för steg

 • Kravprofil

  Tillsammans med er utför vi en välarbetad kravprofil där vi utgår från era behov och gör en kartläggning av personliga egenskaper, arbetsområden, uppgifter och ansvar för tjänsten. Kravprofilen är grunden för vår bedömning av kandidater vi slutligen presenterar till Er. 

 • SEARCH & NÄTVERK

  För att attrahera rätt kandidat utifrån er kravprofil använder vi av oss annonsering via det största jobbsökarsidorna samt de största sociala plattformarna som exempelvis LinkedIn och Facebook. Vi arbetar även kontinuerligt utifrån vårt breda nätverk, det gör att vi på kort tid får större möjligheter att matcha rätt.

 • MATCHNING & URVAL

  Vi matchar kandidaternas ansökningshandlingar mot er kravprofil och har telefonintervjuer med de bästa matchningarna. På så sätt får vi en komplett bild av personens erfarenheter och kompetenser. Vi går även igenom information om er verksamhet och en genomgång av tjänstens roll. 

 • INTERVJU MED MOTIVISTA

  Utifrån telefonintervjuerna kallar vi in de kandidater som gått vidar  till intervju hos oss för noggranna kompetensbaserade djupintervjuer. Vi går noggrant igenom er verksamhet och era önskemål samt går igenom kompetens, erfarenhet och motivation med kandidaten. Därefter görs en utvärdering hur väl kandidaten matchar er kravprofil och där vi även svarar på kandidatens frågor.

 • KANDIDAT-PRESENTATION

  Vi presenterar de kandidater som vi bedömer matchar er kravprofil bäst. Utifrån en grundlig presentation av varje kandidat väljer ni vilka ni önskar gå vidare med.

 • KUNDINTERVJUER 

  Vi tar fram de kandidater som ni önskar gå vidare med och bokar upp intervjuerna. Med stöd av oss håller ni själva intervjuerna med de kandidater ni valt utifrån presentationen, vanligtvis på er arbetsplats. Om så önskas, är vi även med och stöttar upp med tips för en effektiv intervju.

 • GENOMGÅNG

  Efter intervjun går vi gemensamt igenom kandidaterna för att sedan gå vidare till nästa steg.

 • REFERENSTAGNING 

  För att säkerställa kompetenser och erfarenheter tar vi två referenstagningar på de slutkandidater ni valt att gå vidare med.

 • ÅTERKOPPLING 

  Vi meddelar den kandidat ni valt att gå vidare med och erbjuder jobbet. Vi återkopplar även till de kandidater som inte gått vidare i rekryteringsprocessen.

 • UPPFÖLJNING 

  Vi följer upp med kunden såväl som kandidaten under hela processen och agerar alltid efter både kandidatens och arbetsgivarens intresse för att säkerställa att varje rekrytering resulterar i ett framgångsrikt samarbete inom överenskommen period.

NÖJD KUND GARANTI

Vi erbjuder våra kunder en rekryteringsgaranti där en kostnadsfri nyrekrytering erbjuds om vald kandidat inte uppfyller överenskomna kriterier eller säger upp sin anställning inom 3 månader

Kontinuerlig rekrytering

Då vi har ett brett kontaktnätverk och vet att arbetsmarknaden är i en ständig förändring ser vi till att alltid vara steget före. Vårt nätverk har vi byggt upp under flera år genom långvariga relationer till både kandidater och arbetsgivare. Våra rekryteringar sker kontinuerligt via en kandidatbas där vi har kontakt med lämpliga kandidater för att veta när de är redo för att byta jobb. Det gör att vi direkt kan matcha rätt person vid behov.

Kompletterande färdighetstester 

I vissa rekryteringstester ordnar vi även färdighetstester som ett komplement till rekryteringsprocessen. Detta för att ge en omfattande bild av kandidatens beteende samt logiska och analytiska förmåga. Testerna utförs av en av våra certifierade rekryterare.

Flexibel Rekryterings-process

Utifrån ert företagsbehov erbjuder vi även delar av rekryteringsprocessen som separata tjänster. Kontakta oss redan idag så berättar vi mer!

Second Opinion

Vill du som företag ansvara för rekryteringsprocessen själv men vill få stöd på vägen för att få en träffsäker slutbedömning är Second Opinion ett bra komplement till er process. Våra kompetenta rekryterare stöttar upp med personlighetstester, metoder och erfarenheter där ni får en oberoende bedömning av era slutkandidater.