Skip to content

Motivista Consulting

Er brygga till rätt kompetens

Våga tänka så pass stort att det skapar förändring

Med de orden startades Motivista Consulting

Motivista Consulting startades 2019 med visionen om att tänka så pass stort att det skapar förändring och lämnar avtryck. Efter att ha riktat in oss på arbetsmarknaden som arbetsmarknadskonsulter insåg vi att det fanns otroliga talanger med stor potential som inte togs tillvara på. Vi ville skapa förutsättningar inom branschen där alla konkurrerade på samma villkor.

Vi strävar att vara ett inkluderande rekryterings och bemanningsföretag som utifrån våra egna erfarenheter vill förändra rekryteringsbranschen. Vi vill inte enbart fylla ett behov eller en plats utan även matcha rätt för att skapa förändring för både kund och kandidat. I en ständigt föränderlig värld bestämde vi oss för att satsa på matchningsbristen, inte kompetensbristen. För kompetensen finns. Vi vill bygga broar och skapa relationer mellan arbetsgivaren och kandidaten samt vara länken till att våga tänka innovativt. Genom detta vara med att skapa nya företagskulturer där inkludering, mångfald och jämställdhet ekar högt. Våra värderingar är engagemang, kvalité och inkludering.

På riktigt.

Vår drivkraft är att hitta rätt kompetens för rätt behov

Med vårt kontaktnät kan vi nå ut till kandidater med erfarenheter från andra delar av världen. Våra kandidater tillför erfarenheter, innovativt tänkande och drivkrafter som skapar en ny dynamik vilket berikar er verksamhet och skapar mer lönsamhet.

icon-1

Mångfald & Inkludering

icon-2

Kvalitet

icon-3

Relationsbyggande

Vår vision

Det självklara valet vid rekrytering

Motivista Consulting ska vara det självklara valet vid rekrytering när företag önskar en jämställd och inkluderande organisation som på sikt ökar lönsamheten genom resultat, kreativitet och trivsel.

Vi vill bygga ett modernt Sverige där människor har lika värde oavsett bakgrund där alla konkurrerar på lika villkor. Vi vill arbeta för ett modernt svenskt näringsliv där jämställdhet, mångfald och inkludering ska vara en självklarhet.

Vårt Team

motivista_6

Gona Majid

VD

gona.majid@motivista.se

0739 993 814

motivista_8

Delina Zemo

Kontorsansvarig

delina.zemo@motivista.se

031 310 02 21

quote-icon

Vi är ett rekryterings- och bemanningsföretag som arbetar utifrån ett fördomsfritt och inkluderande arbetssätt för att säkerställa den faktiska kompetensen