rekrytering

”The Team makes the Dream work”.
Att hitta rätt person till rätt plats är viktigt för ett företags lönsamhet. Det kräver engagemang och noggrannhet och med över 10 års erfarenhet inom rekrytering vågar vi säga att vi vet vad vi gör. Rekrytering passar för de företag som söker en kort eller långsiktig lösning i personalfrågan och saknar tiden för att genomföra en rekryteringsprocess. För att säkerställa långsiktighet där både företag och kandidat upplever att man hittat rätt utför vi en rekrytering som innehåller flera steg. Utifrån vårt breda kontaktnätverk genomför vi hela rekryteringsprocessen från kravprofil till anställning så att rätt person hamnar på rätt plats.

diversity recruiting

En av våra starkaste grundpelare i Motivista Consulting är att rekrytera ur ett mångfalds perspektiv där vi tror på att mångfald bidrar till styrkor och kompetenser som leder till ökad kreativitet och på sikt bidrar till verksamhetens lönsamhet.

Mångfald för Motivista Consulting innebär att lyfta fram olika egenskaper och sätta samman rätt kompetenser för att skapa de bästa förutsättningarna för att verksamheten ska blomstra. Med vårt kontaktnät kan vi nå ut till kvinnor och män med bland annat erfarenheter från andra delar av världen i olika åldrar. Ett fokusområde är att rekrytera fler kvinnor till mansdominerade branscher och ledarpositioner.