bemanning

Behovet av personal kan komma plötsligt och det är då viktigt att kunna hitta personal snabbt och flexibelt. Ett bemanningsuppdrag kan pågå under en tidsbegränsad period eller löpande under en längre period. Genom att låta oss på Motivista hjälpa just ert företag med bemanning når vi tillsammans högre flexibilitet vid arbetstoppar, konjunkturförändringar och organisationsförändringar. Genom att låta oss se till att rätt person finns på rätt plats sparar ni det viktigaste vi har- TID. Utifrån en gemensam kravprofil skräddarsyr vi en gynnsam lösning av heltid, deltid eller timanställda där ert företags behov står i fokus.

interimlösningar

Behöver ni tillsätta en tillfällig chef eller en kvalificerad specialist i företaget? Då passar interimlösningar.
Vid omorganisationer, föräldraledighet eller en större förändring uppstår ofta behov av en interim ledare där man behöver specifika kompetenser eller tillfälliga resurser