motivista_ikon

Om motivista

Med över 10 års erfarenhet av rekrytering och bemanning vet vi hur viktigt det är med rätt person på rätt plats. Motivistas affärside bygger på att leverera rätt kompetens för rätt uppdrag och genom det få företagen att växa med grund att bygga långsiktiga relationer där kunden och kundens behov står i fokus.

Vi fokuserar på resultat. Med kunskap och passion hjälper vi dig med rekrytering och bemanning utifrån ett mångfalds perspektiv. Vår vision är att nå ut till kvinnor och män i olika åldrar med erfarenheter från hela världen.

Behöver du hjälp med rekrytering eller bemanning?